Laguny warte marzeń
Miejca, które czekają
Nieokiełznana paleta barw
Emocje trudne do opisania
Natura warta dotknięcia
Czas ukryty w słońcu
Bezcenne poczucie bliskości
Radość bez granic
Spójność warta doświadczenia
Wolność, która inspiruje
Uchwycone marzenia
header-object

Kontakt

ATP activity Sp. z o.o.
ul. Leszczynki 71
81-200 Gdynia

Tel: (+48 58) 663 60 00
Fax: (+48 58) 667 20 25
E-mail: kontakt@tahiti.pl">kontakt@tahiti.pl

NIP: 957-07-69-529, Regon: 192006031, KRS: 0000174645
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 100000zł (w całości opłacony)

Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki nr 162
Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna SIGNAL IDUNA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr M217028

Opiekun kierunku:
Edyta Kowalewska
E-mail: edyta@tahiti.pl
Tel: (+48 58) 663 60 00
Kom: +48 502 682 199